Icewind Dale cheaty

Ak to uznáte za vhodné (cheaty však vysoko neodporúčam), môžete používať nasledujúce cheaty. Aby vám cheaty fungovali, musíte najprv otvoriť súbor icewind.ini a dopísať do dokumentu pod nadpis [Game Options] tento riadok:

Cheats=1

Keď stlačíte počas hry CTRL+TAB zobrazí sa vám konzola, do ktorej môžete zadat nasledujúce cheaty:

CheatersDoProsper:SetCurrentXP(sem napíš počet skúseností): Označené postavy budú mať nastavený počet skúseností
CheatersDoProsper:Hans(nechaj prázdne): Tleportuje skupinu ku kurzoru
CheatersDoProsper:ExploreArea(nechaj prázdne): Preskúma celú mapu
CheatersDoProsper:AddGold(sem napíš počet peňazí): Dostanete určený počet peňazí
CheatersDoProsper:FirstAid(nechaj prázdne): Prvá pomoc - vytvorí 5 protijedov, 5 elixírov liečenia, a svitok kameň na mäso

Keď zadáte tento kód, môžete používať aj cheat kódy:
CheatersDoProsper:EnableCheatKeys()


Cheat kódy:

CTRL+B - Zmení rýchlosť
CTRL+C - Zmení kapitolu na prológ
CTRL+F - Otáča označený obrázok v smere hodinových ručičiek
CTRL+J - Tleportuje skupinu ku kurzoru
CTRL+M - Otvorí cheatovaciu konzolu
CTRL+R - Vylieči alebo vzkriesi označenú postavu
CTRL+Y - Zabije označeného nepriateľa, ale nedostanete skúsenosti

Pozor! Všetky tieto cheaty a cheat kódy fungujú len ak máte nainštalovaný datadisk Heart of Winter.