Kúzla mágov


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň
Silná náklonnosť (dire charm)

Popis: Obráti protivníka na stranu mága - niečo podobné ako zmám osobu.
Trvanie: 2 kolá
Úroveň: 3
Ohnivá guľa (fireball)

Popis: Určite veľmi známe kúzlo každému hráčovi Icewind Dale. Mág spustí z neba veľkú ohnivú guľu, ktorá sa na zemi rozletí a zasiahne okolité stvorenia. Všetci, ktorí sú zasiahnutí (neuspeli v záchrannom hode) utrpia zranenie 1 až 6 za každú úroveň mága(od desiatej úrovne už sila kúzla nepribúda, teda najväčšie zranenie môže byť od 10 do 60). Tí, ktorí sú šťastnejší a podarí sa im uspieť v záchrannom hode utrpia len polovičné zranenie.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 3
Ohnivý šíp (flame arrow)

Popis: Mág "vystrelí" po nepriateľovi ohnivý šíp(áno, ten klasický ako sa dá bežne kúpiť). Spôsobí tým postrelenému zranenie 1 až 6 + 4 až 24 zranenie ohňom. Za každých päť úrovní mága pribudne jeden šíp.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 3
Drž osobu (hold person)

Popis: Toto kúzlo je úplne totožné s tým "kňazským". Je to však kúzlo 3. úrovne na rozdiel od kňazov, ktorí ho môžu používať ako kúzlo 2. úrovne. Kúzlo znehybní akúkoľvek OSOBU a OSOBY v jej tesnej blízkosti, ktoré neuspejú v záchrannom hode. Ako som už vyššie zvýraznil, kúzlo môže postihnúť len osoby a bytosti im podobné.
Trvanie: 5 kôl
Úroveň: 3
Ľadová kopija (icelance)

Popis: Kúzlo ice lance má veľa spoločného s ohnivým šípom. Mág vystrelí po cieli ľadovú kopiju, spôsobujúcu zranenie 5-30(o niečo menej, ako ohnivý šíp). Ak však obeť neuspeje záchrannom hode, je ochromená.
Trvanie: žiadne/v pípade, že obeť neuspeje v ZH, 1 až 4 kolá.
Úroveň: 3
Blesk (lighting bolt)

Popis: Ku cieľu kúzla sa rozbehne blesk, ktorý cez osobu prejde a pokračuje ďalej. Keď narazí na stenu, odrazí sa a potrasie ďalšiu obeť. Takto cestuje po miestnosti nejakú chvíľu a môže potriasť aj 6 ľudí/príšer. Bohužiaľ, mnohokrát sa stanú obeťami kúzla aj vaši vlastní bojovníci, a preto je dobré, pred použitím kúzla zamedziť dosahu blesku na členov vašej družiny alebo sa posilniť lektvarmi, a rôznymi magickými predmetmi, ktoré zvyšujú odolnosť na elektrinu. Samozrejme, na povrchu, kde sa blesk neodráža, je to zbytočné.
Trvanie: kým nepotrasie 6 osôb/zvierat
Úroveň: 3
Povolávanie príšer I (Monster Summoning I)

Popis: Odrazu vyjde zo zeme 2 až 8 tých skoro najslabších príšer príšer, ktoré budú bojovať za vašu skupinu. Po určitom čase príšery zmiznú.
Trvanie: 7 kôl za každý level mága
Úroveň: 3
Pasca lebka (skull trap)

Popis: Mág uloží pascu v podobe lebky, ktorá sa v znáša vo vzduchu nad určitým bodom na mape. Keď sa k nej niekto priblíži na približne 2 metre, vybuchne. Spôsobí tým zranenie 1 až 6 za každú úroveň mága všetkým naokolo. Ja osobne mám toto kúzlo veľmi rád, keďže lebku môžem kedyhoľvek hodiť medzi nepriateľov, a v prípade, že v okolí momentálne nikto nestojí, stačí len počkať(umelá inteligencia nepriateľov nieje natoľko vyvinutá aby pochopili, že sa tej lebke treba vyhýbať)
Trvanie: kým nie je odpálená
Úroveň: 3
Spomalenie (slow)

Popis: Ak bytosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti pôsobenia kúzla neuspejú v záchrannom hode s postihom -4(!), všetky ich sú spomalené. "Získajú" +4 k obrannému číslu a -4 na všetky útoky.
Trvanie: 3 + 1 kolo za každý level mága
Úroveň: 3
Upíri dotyk (vampiric touch)

Popis: Ak sa mágovi úspešne podarí zasiahnuť nepriateľa na prvý krát, zranený nepriateľ stratí 1 až 6 životov za každé dve úrovne mága, maximálne však od 6 do 36. Tieto životy sa pridajú mágovi.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 3
Brnenie ducha (ghost armor)

Popis: Mág je chránený brnením s obranným číslom 3, ktoré mu nebráni v kúzlení.
Trvanie: 1 kolo za každý level mága
Úroveň: 3
Ochrana pred normálnymi strelami (Protection from normal missiles)

Popis: Cieľ kúzla je chránený proti všetkým bežným strelám vrátane vrhacích sekier, vrhacích dýk, šípok a samozrejme všetkého vystreleného zo strelnej zbrane. Toto kúzlo, však nenarušuje efekty kúzel.
Trvanie: 1 kolo za každý level mága
Úroveň: 3
Rýchlosť (haste)

Popis: Kúzlo haste zdvojnásobí rýchlosť pohybu a pravidelnosť útokov všetkých členov skupiny. Ak je nejaká postava spomalená kúzlom slow, zruší jeho účinky.
Trvanie: 3 + 1 kolo za každý level mága
Úroveň: 3


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň