Dračie oko, vstup

Mapy/Dračie oko, vstup

Ďalšie mapy:
1. Vchod do Dračieho oka
2. Odísť na inú mapu

Príšery:
1. Ľadový troll