Skupina škriatkov v Kuldah. priesmyku

Mapy/Kuldaharský priesmyk/Skupina škriatkov

Ďalšie mapy:
1. Sklad chrobákov
2. Naspäť na Kuldaharský priesmyk

Príšery:
1. Škriatok (goblin)