Kúzla kňazov

V tejto sekcii môžeš nájsť niektoré klerické kúzla. Napísal som niektoré, teda to určie nieje kompletný zoznam všetkých kúzel ale budem sa sem snažiť pridať každý týždeň aspoň zo 10 kúzel a dúfam, že raz to kompletný zoznam bude.


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň
Pomoc (aid)

Popis: Kúzlo aid je akoby zlúčenina dvoch kúzel prvej úrovnne - vylieč ľahké zranenia (cure light wounds) a požehnanie (bless), teda zvýši záchranné hody a hody na útok o 1 a pridá 1-8 životov. 
Trvanie: žiadne
Úroveň: 2
Nájdi pasce (find traps)

Popis: Objaví všetky pasce v okolí.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 2
Drž osobu (hold person)

Popis: Kúzlo znehybní akúkoľvek OSOBU a OSOBY v jej tesnej blízkosti, ktoré neuspejú v záchrannom hode. Ako som už vyššie zvýraznil, kúzlo môže postihnúť len osoby a bytosti im podobné.
Trvanie: 5 kôl
Úroveň: 2
Žalm (chant)

Popis: Celá skupina získa bonus +1 k útoku, zraneniu a záchranným hodom. Nepriatelia, ktorí sú v okolí pri zosielaní kúzla, sú ovplyvnený kúzlom presne opačne. Teda stratia -1 k útoku, zraneniu a záchranným hodom.
Trvanie: 1 kolo
Úroveň: 2
Vylieč stredné zranenia (cure moderate wounds)

Popis: Silnejšia verzia kúzla vylieč ľahké zranenia. Vylieči 11 životov.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 2
Zisti presvedčenie (know alignment)

Popis: Ak postavy v okolí mága neuspejú v záchrannom hode, zobrazí sa okolo nich farebná aura, ktorá určuje ich presvedčenie. Zlé postavy sa sfarbia načerveno, neutrálne namodro a dobré nazeleno. 
Trvanie: 1 kolo
Úroveň: 2
Odolaj teplu/chladu (resist heat/cold)

Popis: Urobí postavu úplne odolnou voči mrazu a ohňu. 
Trvanie: 1 kolo za každú úroveň klerika
Úroveň: 2
Ticho (silence)

Popis: Postavy v území pôsobenia kúzla nemôžu nič hovoriť, teda ani vyslovovať zaklínadlá a kúzliť.  
Trvanie: 2 kolá za každú úroveň klerika
Úroveň: 2
Duchovné kladivo (spiritual hammer)

Popis: Vytvorí v rkách klerika magické bojové kladivo +1 za každých 6 úrovní klerika, maximálne však +3. Po určitej dobe kladivo zmizne. 
Trvanie: 3 + 1 kolo za každú úroveň klerika
Úroveň: 2
Spomaľ jed (slow poison)

Popis: Keď je kúzlo zoslané na otrávenú postavu, spomalí účinky všetkých jedov uberajúcich postave život. 
Trvanie: žiadne
Úroveň: 2


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň