Kúzla kňazov

V tejto sekcii môžeš nájsť niektoré klerické kúzla. Napísal som niektoré, teda to určie nieje kompletný zoznam všetkých kúzel ale budem sa sem snažiť pridať každý týždeň aspoň zo 10 kúzel a dúfam, že raz to kompletný zoznam bude.


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň
Požehnanie (bless)

Popis: Všetky priateľské bytosti v okolí klerika získajú bonus +1 ku všetkým ich útokom a záchranným hodom.
Trvanie: 6 kôl
Úroveň: 1
Vylieč ľahké zranenia (cure light wounds)

Popis: Vylieči 8 životov.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 1
Kliatba (curse)

Popis: Kúzlo kliatba je presným opakom požehnania a mágovho kúzla 2. úrovne, šťastie. Všetkým bytostiam v oblasti pôsobenia, ktoré neuspejú v záchrannom hode, bude znížený útok a záchranné hody o 1.
Trvanie: 6 kôl
Úroveň: 1
Nájdi zlo (detect evil)

Popis: Všetky zlé postavy sa sfarbia načerveno.
Trvanie: 1 kolo
Úroveň: 1
Magický Kameň (magic stone)

Popis: Klerik vrhne na nepriateľa kameň, ktorý mu spôsobí zranenie 3-12. Nemŕtvym spôsobí kúzlo dvojnásobné zranenie. 
Trvanie: žiadne
Úroveň: 1
Odstráň strach (remove fear)

Popis: Zruší účinky kúzla strach (fear) a dvihne morálku osoby na maximum. 
Trvanie: žiadne
Úroveň: 1
Útočisko (sanctuary)

Popis: Klerik sa stane neviditeľným. Aj keď nepriateľ vie, kde približne sa nachádza, nemôže naňho zaútočiť ani zaslať kúzlo.
Trvanie: 6 kôl
Úroveň: 2 + 1 úroveň za každú úroveň klerika


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň