Kúzla mágov


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň
Beltynova horiaca krv (Beltyn's burning blood)

Popis: Krv obete je pod vplyvom tohto kúzla premenená na oheň. Každé kolo mu spôsobuje zranenie ohňom 3-12. Nepriateľ má každé kolo šancu kúzlo zrušiť záchranným hodom s postihom -3. Skvelá voľba!
Trvanie: 2 kolá
Úroveň: 4
Zmätok (confusion)

Popis: Kúzlo zmätok spôsobí, že všetci v oblasti pôsobenia začnú zmätkovať - pobehovať po miestnosti/mape, občas na niekoho náhodne útočiť(aj na svojich spolubojovníkov) alebo splašene stáť. Príšery/postavy, ktoré v záchrannom hode(s penaltou -2) uspejú, kúzlo nepostihne. Veľmi užitočné kúzlo.
Trvanie: 2 + 1 kolo za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Emócia - strach (emotion - fear)

Popis: Všetky postavy v oblasti pôsobenia premôže silná emócia strachu. Je to vlastne to isté, čo kúzlo prvej úrovne, strach, ale niekoľko krát dlhšie účinkujúce.
Trvanie: 2 až 8 kôl
Úroveň: 4
Dimenzionálne dvere (dimension door)

Popis: Pomocou tohto kúzla sa mág môže teleportovať na akékoľvek miesto v dohľade.
Trvanie: žiadne
Úroveň: 4
Emócia - odvaha (emotion - courage)

Popis: Všetky postavy v oblasti pôsobenia ovládne silná emócia odvahy. Získajú bonus +1 ku hodu na útok a +3 k zraneniu. Okrem toho sa všetkým postavám dočasne pridá 5 životov.
Trvanie: 2 až 8 kôl
Úroveň: 4
Emócia - strach (emotion - fear)

Popis: Všetky postavy v oblasti pôsobenia premôže silná emócia strachu. Je to vlastne to isté, čo kúzlo prvej úrovne, strach, ale niekoľko krát dlhšie účinkujúce.
Trvanie: 2 až 8 kôl
Úroveň: 4
Väčšia kliatba (greater malison)

Popis: Väčšia kliatba je dvakrát silnejšia kliatba. Všetkým bytostiam postihnutým kúzlom sa znížia záchranné o 2.
Trvanie: 2 kolá za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Ľadová búrka (icestorm)

Popis: Na mágom vybratom mieste začnú z vrchu padať kusy ľadu. Vždy keď je niekto/niečo ľadom zasiahnuté utrpí zranenie 3 až 30 mrazom.
Trvanie: 2 kolá za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Vylepšená neviditeľnosť (improved invisibility)

Popis: Ako už názov napovedá, vylepšená neviditeľnosť je vylepšené kúzlo neviditeľnosť. Mág môže byť neviditeľný a zároveň útočiť a kúzliť bez toho, aby ho odhalili. Mág navyše získa bonus +4 ku záchranným hodom a útočníci, ktorí sa snažia mága zasiahnuť stratia -4 ku hodom na útok.
Trvanie: 4 + 1 kolo za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Menšia guľa nezraniteľnosti (minor globe of invulnerability)

Popis: Toto kúzlo urobí mága imunným voči kúzlam prvej, druhej a tretej úrovne.
Trvanie: 1 kolo za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Povolávanie príšer II (monster summoning II)

Popis: Vytvorí niekoľko stredne silných príšer, ktoré budú bojovať za mága, až kým ich  nepritelia nezabijú alebo vyprší trvanie kúzla (zvyčajne keď idete spať).
Trvanie: 3 + 1 kolo za každú úroveň mága
Úroveň: 4
Vylepšená neviditeľnosť (improved invisibility)

Popis: Všetky postavy v oblasti pôsobenia premôže silná emócia strachu. Je to vlastne to isté, čo kúzlo prvej úrovne, strach, ale niekoľko krát dlhšie účinkujúce.
Trvanie: 2 až 8 kôl
Úroveň: 4
Zruš kliatbu (remove curse)

Popis: Kúzlo remove curse zruší všetky účinky zakliatých predmetov, magických kliatieb a vysatia úrovní. Pri/po boji s nemŕtvymi sa bez tohto kúzla nezaobídete
Trvanie: žiadne
Úroveň: 4
Duchovná zbroj (spirit armor)

Popis: Vytvorí na mágovi zbroj s obranným číslom 1, ktorá nič neváži a nebráni v kúzlení. Navyše zvýši záchranné hody na mágiu o 3.
Trvanie: 3
Úroveň: 4
Kamenná koža (stone skin)

Popis: Cieľ kúzla bude nezrania prvé 4 + 1 útoky za každé dve úrovne mága.
Trvanie: Nekonečné - až kým cieľ kúzla nezasiahnu toľkokrát, že sa kúzlo zruší
Úroveň: 4


1. Úroveň2. Úroveň3. Úroveň4. Úroveň5. Úroveň