Kuldahar

Mapy/Kuldahar

Ďalšie mapy:
1. Orrickova veža
2. Poludňajší tieň
3. Kováč Conlan
4. Hostinec Pivnica v koreni
5. Gerthov obchod
6. Arundelov dom
7. Hrnčiar Urnst
8. Kuldaharský priesmyk
9. Údolie tieňov
10. Chrám Ilmatra

Postavy:
1. Kňaz Ilmatra

Príšery:
1. Yeti