Údolie tieňov - Hrobka č.4

Mapy/Údolie tieňov/Hrobka č.4

Ďalšie mapy:
1. Naspäť na Údolie tieňov

Predmety:
1. Dýka +1 (Dagger +1)

Príšery:
1. Kostlivec (skeleton)
2. Ghúl (ghoul)
3. Zombie (zombie)
4. Ghast (ghast)
5. Menší tieň (lesser shadow)