Chrám zabudnutého boha, 2. poschodie

Mapy/Chrám zabudnutého boha, vstup/Chrám zabudnutého boha/2. poschodie

Ďalšie mapy:
1. 3. poschodie
2. Späť na 1. poschodie Chrámu zabudnutého boha

Predmety:
1. 124 mincí
2. Pokovaná kožená zbroj +1 (studded leather armor +1)
3. (the snow Maiden's Reaver)

Príšery:
1. Verbeeg (verbeeg)
2. Kňaz (acolyte)