Dračie oko, 4. poschodie

Mapy/Dračie oko, vstup/Dračie oko/2. poschodie/3. poschodie/4. poschodie

Ďalšie mapy:
1. Na piate poschodie Dračieho oka
2. Späť na tretie poschodie

Postavy:
1. Albion
2. Marchon a jeho družina
3. Obedujúci Yuan-ti
4. Yuan-ti čarodejník

Predmety:
1. Palcát podliatín a nárekov, dýka života +2

Príšery:
1. Yuan-ti
2. Yuan-ti elita
3. Yuan-ti mág
4. Jašteričí muž
5. Silný jašteričí muž