Dračie oko, 2. poschodie

Mapy/Dračie oko, vstup/Dračie oko/2. poschodie

Ďalšie mapy:
1. Na tretie poschodie Dračieho oka
2. Späť na prvé poschodie

Postavy:
1. Egenia
2. Dedinčania unesení z Kuldaharu
3. Sheemish (Conlanov syn)

Predmety:
1. Bojová sekera +2: Ochranca, Dlhý meč zmätku +2

Príšery:
1. Troll
2. Silný jašteričí muž
3. Mečový pavúk
4. Miznúci pavúk
5. Chrobák smraďoch