Dračie oko, 3. poschodie

Mapy/Dračie oko, vstup/Dračie oko/2. poschodie/3. poschodie

Ďalšie mapy:
1. Na štvrté poschodie Dračieho oka
2. Späť na druhé poschodie

Postavy:
1. Presio

Predmety:
1. Ťažká kuša rýchlosti, Presiov bojový denník

Príšery:
1. Ľadový wight
2. Imbued wight
3. Jedovatý zombie
4. Kostlivec lukostrelec
5. Výbušný kostlivec